Oral and Maxillofacial Surgeon.

Dr. Rahul Deshmukh

BDS,MDS
Oral and Maxillofacial Surgeon.

Speciality

Oral and Maxillofacial Surgeon.

Time:

Monday                                                      10 am-2 pm
                                                                     5:30-8:30 pm

Tuesday                                                     10 am-2 pm
                                                                     5:30-8:30 pm

Wednesday                                               10 am-2 pm
                                                                     5:30-8:30 pm

Thursday                                                   10 am-2 pm

Friday                                                        5:30-8:30 pm
                                                                     10 am-2 pm

Saturday                                                   5:30-8:30 pm
                                                                     10 am-2 pm

Sunday                                                      5:30-8:30 pm
Closed

Work Experiance

सर्जिकल सुविधा उपलब्ध

  1. तोंडाचा कर्करोग (ORAL CANCER)
  2. तोंडी सबम्यूकस फायब्रोसिस (ORAL SUBMUCOUS FIBROSIS)
  3. दुभंगलेले ओठ आणि टाळू (CLEFT LIP & PALATE)
  4. चेहऱ्याचे फ्रॅक्चर (FACIAL FRACTURES)
  5. मॅक्सिलोफेशियल पॅथॉलॉजी (MAXILLOFACIAL PATHOLOGIES)
  6. अक्कलदाढची शस्त्रक्रिया (WISDOM TOOTH SURGERY)
  7. कृत्रिम दंत बदलणे (DENTAL IMPLANTS)
  8. केस प्रत्यारोपण (HAIR TRANSPLANT)
  9. नियमित दंत प्रक्रिया (ROUTINE DENTAL PROCEDURES)

Medical Experts

Happy Patients

Medical Beds

surgeries in a year