Shoulder & Sport Injury, Arthroscopy Joint Replacement Surgeon

Dr. Dhananjay D. Deshmukh

Mch (Ortho); D. Ortho; M.B.B.S.
M.R.C.S.(I); F.I.S.S.; F.J.R.S.

Speciality

Shoulder & Sport Injury, Arthroscopy Joint Replacement Surgeon

Time:

Monday                                                      10 am-2 pm
                                                                     5:30-8:30 pm

Tuesday                                                     10 am-2 pm
                                                                     5:30-8:30 pm

Wednesday                                               10 am-2 pm
                                                                     5:30-8:30 pm

Thursday                                                   10 am-2 pm

Friday                                                        5:30-8:30 pm
                                                                     10 am-2 pm

Saturday                                                   5:30-8:30 pm
                                                                     10 am-2 pm

Sunday                                                      5:30-8:30 pm
Closed

Work Experiance

दुर्बिनीद्वारे खांद्याची शस्त्रक्रिया

 1. Rotator cuff repair surgery
 2. सतत खांदा निखळने (Recurrent shoulder dislocation)
 3. Total shoulder replacement surgery.
 4. Reverse shoulder replacement surgery.

शस्त्रक्रिया 

 1. कमरेच्या सांध्याचे प्रत्यारोपण (Total hip replacement surgery)
 2. Hip arthroscopy surgery दुर्बिनी द्वारे कमरेच्या हाडाचे व सांध्याचे निदान व उपचार
 3. संपुर्ण सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया
 4. झिज झालेल्या (OA Knee) सांध्याचे प्रत्यारोपण (total knee replacement)
 5. लहान मुलांमध्ये Osteochondral Lesion (सांध्याचे आच्छादन) यांचे ऑपरेशन
 6. गुडघ्यातील तुटलेल्या नसांचे (ligament) व गादीचे (meniscus)
 7. दुर्बिनीद्वारे बिना टाक्याचे ऑपरेशन
 8. अमरावती शहरातील 200 पेक्षा जास्त रुग्णांच्या गुडघ्याचे सांधा प्रत्यारोपण झालेले एकमेव रुग्णालय.

Medical Experts

Happy Patients

Medical Beds

surgeries in a year